“အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ႔ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ ၏ သိန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီသည့္ လွဴဒါန္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား”

ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အား၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသံဃေမတၱာ သ၀ဏ္လႊာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႕တုိ႔တြင္ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ”အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ကုိခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာရႈိင္းဟုပ္ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားစန္းေမတၱာ-သံဃာေတာ္မ်ားမွ၀မ္းေျမာက္မႈပီတိေသာမနႆျဖင့္သာဓုေခၚဆုိအပ္ပါသည္။ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-၏ပရဟိတ၊ သာသနာတြင္း၊သာသနာပ အစရွိေသာလွဴဒါန္းမႈေပါင္းမ်ားစြာထဲတြင္သာသနာေတာ္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္အထူးျခားဆံုးႏွင့္မြန္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူကာသာသနာေတာ္အတြက္အဓိကအက်ဆံုးသည္ပရိယတၱိျဖစ္ေၾကာင္းသိျမင္နားလည္ခဲ့သည္။၄င္းေနာက္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိပရိယတၱိစာသင္တုိက္မ်ားအားေထာက္ပံ့ခဲ့မႈ၊တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပရိယတၱိစာခ်ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္သီလရွင္စာခ် တစ္ပါးစီအားတစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁) သိန္းက်ပ္စီႏွင့္ပိဋကတ္ေတာ္စာေပမ်ားပါရွိေသာiPad

Read more
error: Content is protected !!