လာဘ္စားမႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္တရားခံျဖစ္မွ အဖမ္းမခံဘဲ ထြက္ေျပးေနတဲ႔ တရားသူၾကီး

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ တရားခံေျပးအား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၀

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၂၄၄/၂၀၁၉၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အမႈမွတရားခံ မရည္မြန္(ခ)ေဒၚရည္ရည္မြန္(၃၈)ႏွစ္ (ဖ)ဦးေသာင္းျမင့္၊ (မိ)ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္အမွတ္ ၉/အမဇ(နိုင္)၀၀၄၁၅၅၊ (ယခင္-ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး၊ ယခု-ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး)၊ ဓမၼာ႐ုံလမ္းၾကား၊ ႏွင္းဆီၿခံရပ္ကြက္၊ ၁၆လမ္း× ၈၈ လမ္းေထာင့္၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနသူသည္ အမႈျဖင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လိုက္လံစုံစမ္းဖမ္းဆီးလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ တရားခံေျပးအားေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံႏွင့္အတူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ယခင္သတင္း

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚရည္ရည္မြန္ (တ/၂၈၇၃) (ယခု ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး)၊ ေရွ႕ေန ေဒၚဇာျခည္ဝင္း၊ ႐ုံးေစာင့္/သန႔္ရွင္းေရး ဦးရဲဝဏၰ တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ အေရးယူခဲ႔ပါတယ္

ေနျပည္ေတာ္ ေမလ(၁၉)ရက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ရာဇဝတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၃၁၉/၁၇ သစ္ေတာအမႈျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚဇာျခည္ဝင္းမွ တရားသူႀကီးႏွင့္ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးရန္အတြက္ဟုဆို၍ ေငြမ်ားေပးခဲ့ရေသာ္လည္း အမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊ ခရိုင္တရား႐ုံးသို႔ အယူခံတက္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ေငြေပးခဲ့ရျခင္းအေပၚ အေရးယူေပးပါရန္ ဤေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

တိုင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂(ခ)အရ စြဲဆိုခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၃၁၉/၂၀၁၇ အမႈအား အမိန႔္ခ်မွတ္သည့္ေန႔တြင္ တရားခံေရွ႕ေန ေဒၚဇာျခည္ဝင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးႏွင့္ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ေပးရန္ဟုဆိုကာ တရားခံ၏ မိခင္ထံမွ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၃၀၂၀၀၀၀/-ကို ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း၊

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚရည္ရည္မြန္ (တ/၂၈၇၃) (ယခု ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး)သည္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ကို ရယူ၍ အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၎၏ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚရည္ရည္မြန္ အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ လည္းေကာင္း၊ တရားခံ၏ မိခင္ထံမွ ေငြမ်ား ေတာင္းခံရယူရာတြင္ အားေပးကူညီခဲ့ၾကသည့္ ေရွ႕ေန ေဒၚဇာျခည္ဝင္းႏွင့္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ႐ုံးေစာင့္/သန႔္ရွင္းေရး ဦးရဲဝဏၰ တို႔အေပၚ ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရ လည္းေကာင္း၊

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ႐ုံးေစာင့္/သန႔္ရွင္းေရး ဦးရဲဝဏၰသည္ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ရာဇဝတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၃၁၉/၂၀၁၇ အမႈအား တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေနစဥ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း တရားခံ၏ မိခင္ထံမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ေငြေၾကးမ်ား ေတာင္းခံရယူခဲ့ျခင္းသည္ အမႈသည္ထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ဦးရဲဝဏၰ အေပၚ ဤဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ လည္းေကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၁၆-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆိုအေရးယူနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚဇာျခည္ဝင္းႏွင့္ တရား႐ုံး ႐ုံးေစာင့္/သန႔္ရွင္းေရး ဦးရဲဝဏၰတို႔အား ဖမ္းဆီးရရွိၿပီး ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ရီမန္ရယူ၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲတင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚရည္ရည္မြန္ (တ/၂၈၇၃) (ယခု ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး)မွာ တိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ အျမန္ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ACC Myanmar

error: Content is protected !!