“ပထမံ ဘိုးဘိုးေအာင္၏ ေရႊေငြဥစၥာ ေပါမ်ားေစမည့္ ဣစၧာသယ ယၾတာ”

*ေမြးေန႕နံနက္ ေစာေစာတြင္ ဆြမ္းေတာ္ (၉)ပြဲ၌

၁။အုနိးသီးတစ္စိတ္

၂။သၾကားတစ္ဇြန္း

၃။ဆီစိမ္ထားေသာ လက္ဖက္သန္႕သန္႕တစ္ပံု

၄။အခြံႏြာၿပီးသား ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးစီ ဆြမ္းကိုးပြဲတြင္ ထည့္ပါ။

*ပထမဆြမ္းပြဲကို ဘုရားလွဴပါ။ဆြမ္းပြဲအနီးတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ အႀကီးတစ္တိုင္ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

*က်န္ (၈)ပြဲကို အထက္ဝိဇၨာႀကီးမ်ားကို လွဴပါ။ဆြမ္းပြဲရဲ႕အလယ္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ (၁)တိုင္စီ ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

*ၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းပြဲ တစ္ပြဲစီကို လက္ျဖင့္ကိုင္ေျမွာက္ကပ္လွဴၿပီး သစၥာဆို၍ မိမိအခက္အခဲကိစၥကို ေျပေပ်ာက္ေအာင္ဆုေတာင္းပါ။

*ဆြမ္းေတာ္မ်ားကပ္လွဴၿပီးေအာက္ပါဂါထာျဖင့္ (၃)ေခါက္ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါ။

*အို…ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ lရဟႏၲာလည္း ပညာဓိကသဒၶါဓိကlဝိရိယာဓိကတည္းဟူေသာ ပုေဗၺနိဝါသဉာဏ္lဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္lအာသဝကၡဉာဏ္ ဤဉာဏ္ေတာ္သံုးပါးျဖင့္ ဘုရားရွင္ေစေတာ္မူသည္။

*အို…ဝိဇၨာဒိ ဝိဇၨာ သဗၺဝိဇၨာ ဧဟိ lစတုသမ႓ိႏ ၷဝိဇၨာေဆးဝိဇၨာ lျပဒါးဝိဇၨာ lသံဝိဇၨာ lအင္းဝိဇၨာ lမေနာမယဝိဇၨာ ဝိဇၨာအေပါင္းေထာင္ေသာင္းက ကြ်ႏ္ုပ္( …… )အား တစ္ေန႕မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။

(ဣစာသယ လိုတိုင္းတ၍ ခဏမေသြ ျပည့္စံုေစသတည္း-လိုရာသံုးၾက ဣစာသယ)

ဦးကုသဏႅ

(မေနာမယ သိဒၶိ ဝိဇၨာဓိုလ္က်မ္း)

Naymyo(Royal Oo)တင္ျပသည္

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!