“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” ၏ ၇၄ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရး စည္ေတာ္ လက္ေဆာင္ေပး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၇၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ စစ္ကို္င္းတုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးစည္ေတာ္လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ျမင့္နိုင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ဴးခ်ဴးတို႔က ေပးအပ္ေသာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစည္ေတာ္ကို ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ေတာ္တြင္ ေနရာခ်ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ထံမွသိရသည္။

“အင္းေတာ္ ဆရာပဲြက ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားၾကီးအတြက္ ကမ႓ာ့အၾကီးဆုံးစည္ေတာ္ၾကီးကို ထု လုပ္ ေပးခ့ဲတယ္။ဆက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို စည္ေတာ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ထုေပးတယ္။ ဒါနဲ႕ေပးခ်င္ရင္အမ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)အတြက္ ေပးမယ္ဆိုျပီး သူအလိုခ်င္ဆုံးအတမ္းတဆုံး လုပ္ေနတ့ဲ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးစည္ေတာ္ဆိုျပီး ထုလုပ္လက္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ႏိုင္က ဆိုသည္။

အလ်ား ၇၄ လက္မ၊လုံးပတ္ ၁၃၇ လက္မႏွင့္ အျမင့္လက္မ ၄၀ရွိေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစည္ေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ကသာခရိုင္ အင္းေတာ္ျမိဳ႕ ဆရာပဲြဗုံလုပ္ငန္းက ထုလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး စည္မ်က္ ႏွာျပင္ႏွင့္ေဘးပတ္လည္တြင္ `(၇၄)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးစည္သံျမည္ဟီးပါ ေစေသာ္ ´ဟုေရးထိုးထားသည္။

ဝင္းလိႈင္

News Watch

“မဟာ ေခတ္သစ္မီဒီယာ” “Maharmedianews” သည္ “News Watch” သတင္းဌာန၏ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!