ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား ေငြေတာင္းခံေနသည့္ ျမန္မာ မာဖီးယား ဂိုဏ္းအား ထိုင္းရဲမ်ား ရွင္းလင္း

ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ ပတူနမ့္ နယ္ေျမအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားထံမ် အတင္းအၾကပ္ေငြေတာင္းခံ
မိုက္ေၾကးခြဲ ရိုက္နွက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ မာဖီးယား ဂိုဏ္းကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ ့နဲ ့ လူ၀င္မွု ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ့မ်ား ပူးေပါင္းကာ အဆိုပါဂိုဏ္း၀င္မ်ားေနထိုင္ေနသည့္ ပတူနမ့္ နယ္ေျမ တိုက္ခန္းတစ္ခုအတြင္း ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အဓိက တရားခံ နွစ္ဦး ဟာ ေအာင္ကို နဲ ့ စံေဂ်းဆိုသူေတြျဖစ္ျပီး သူတို ့ဟာ အလုပ္ပါမစ္မရွိၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၀ ဆီက ေန တစ္ဦးကို တစ္လ ဘတ္ေငြ ၄၇၀၀ အထိ နယ္ျမေၾကးဆိုျပီး အတင္းအၾကပ္ ေကာက္ခံေနတယ္လို ့ ထိုင္းသတင္းေတြမွာေဖၚျပေနပါတယ္။

တရားခံ ျမန္မာနို္င္ငံသား စံေဂ်းက သူဟာ နယ္ေျမ ရဲေတြနဲ ့ ပူေပါင္းအလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္တယ္လို ့ tourist police ၇ဲတပ္ဖြဲ ့ လိုကို နဲ ့ ရဲ၀တ္စံု
ေတြ ၀တ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ ယံုၾကည္ေအာင္ ျပခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

တရားခံႏွစ္ဦးနဲ ့ ေနာက္လိုက္ တခ်ိဳ ့ အဖမ္းခံရျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားတခ်ိဳ ့ ေသဆံုးမွုနဲ ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ ့ ဆက္ႏြယ္မွုေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

SAW

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!