ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံတြင္ Victoria အမႈ၊ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ျပဳလုပ္

Victoria အမႈ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္၍ ဘားအံၿမိဳ႕ခံလူငယ္မ်ားစုေပါင္း၍ လူထုအင္အား ၃၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ေန႔က စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ Wisdom Hill ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွ မူၾကိဳတန္းအရြယ္သမီးငယ္ေလး Victoria မဖြယ္မရာျပဳက်င့္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တရားစီရင္ေရးအတြက္ ဘားအံေဒသခံလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားဦးေဆာင္၍ ဘားအံၿမိဳ႕ နာရီစင္မွ ဘားအံၿမိဳ႕ ရတနာဒီပကားဝင္းေဟာင္းေနရာအထိ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၀နာရီ အထိ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသထဲမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြျဖစ္ပြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ အခု ဗစ္တိုးရီးယားေလးလိုျဖစ္တာမ်ိဳး လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးျဖစ္တာ အမႈမွန္ေပၚၿပီး ဥပေဒအရ စီရင္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ဗစ္တိုးရီးယားေလးေတြ ထပ္မံမေပၚေပါက္ဖို႔ တရားဥပေဒ တည့္မတ္လာဖို႔ ဒီဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တာပါ”ဟု ေက်ာင္းဆရာ ကိုရဲထြ႒္က ေျပာသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသအသီးသီးတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းကာ ေန႔စဥ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ကေဆာဝါး(News Watch)

error: Content is protected !!