ခႏၱီးၿမိဳ႕မွာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရၾကီးေနတာေၾကာင့္ ေရထိန္းတံခါးက်ိဳးေတာ့မွာမို႔ ျပည္သူေတြ စိတ္ပူေန

ဇူလိုင္ ၁၄

ခႏၱီးၿမိဳ႕ ေအာင္သာ ေရထိန္းတံခါးကေန ခႏၱီးၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္ 1360စင္တီမိတာသို႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီး 1380ထိ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္

သို႔ျဖစ္၍ ေအာင္သာနဲ႔ ဖားေမာင္ၾကားက ေရထိန္းတံခါးအား ယခုတိုင္းထားမယ္ဆိုရင္ တံခါးက်ိဳးက်မဲ့ အေနအထားမွာ ၾကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအေနျဖင့္ ေရထိန္းတံတားအား ထိန္း၍လြတ္ထားသင့္ပါေၾကာင္းနဲ႔ သို႔မွမဟုတ္ဘူးဆို တံတားက်ိဳးက်သြားလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕လုံး ေရသို႔ ေရတစ္႐ွိန္ထိုးဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္

ခႏၱီး နန္႔စီပြန္ကို ရာသီတစ္ခ်ိန္လုံး ပုခုံးထမ္းခဲ့တဲ့ ၆မိုင္ တံတားေလး အနိစၥသေဘာနဲ႔ ကိစၥေခ်ာသြားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရကို ဘက္ဂ်က္ အမ်ားဆုံးမဟုတ္ေတာင္ အနဲဆုံးမက အခြန္ေငြရေနတဲ့ နန္႔စီပြန္ေက်ာက္စိမ္းေဒသနဲ႔ ခႏၱီးလမ္း

ေနာက္ဆံုး သတင္းအရ ခႏၲီးျမိဳ႕ေရတံခါးကုိစတင္ဖ်က္စီးျပီးဝင္ေတာ့ပါမယ္ ေရေတြ မထိန္းႏုိင္တဲ႔အတြက္ပါ (ရုပ္သံၾကည့္ရန္)

ခႏၱီးေဒသ သတင္းစုံ

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!