“ထိုင္းမ်ဳိးပုစြန္မ်ား” ေၾကာင့္ ဗမာမ်ဳိးပုစြန္မ်ား မ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္

ထိုင္းမ်ဳိးပုစြန္မ်ားေၾကာင့္ ဗမာမ်ဳိးပုစြန္မ်ား မ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ သိရသည္။
”ဗမာမ်ဳိးပုစြန္ေတြ လုံလုံေလာက္ေလာက္ရိွလ်က္နဲ႔ ထိုင္းကေန တင္သြင္းၿပီးေတာ့ ေမြးျမဴၾကတယ္။

အဲဒီ ထိုင္းမ်ဳိးပုစြန္ေတြက ေမြးျမဴတဲ့ ကန္ေတြေပါက္ၿပီး ျမစ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြထဲေရာက္သြားေတာ့ မ်ဳိးေတြ အားလံုးေရာသြားတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ဗမာမ်ဳိးပုစြန္ေတြပါ မ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ ကြယ္သြားႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ ရိွတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ထိုင္းမ်ဳိးပုစြန္သားေပါက္တေကာင္လွ်င္ ၁ဝ က်ပ္အျမင့္ဆံုးသာ ေရာင္းခ်ရၿပီး ဗမာမ်ဳိးပုစြန္ တေကာင္လွ်င္ ၂၁ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုးေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

”ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုစြန္သားေပါက္လုပ္ငန္းေတြ မေအာင္ျမင္ဘဲ အခက္အခဲျဖစ္ေတာ့ ထိုင္း မ်ဳိးပုစြန္ေတြမွာၿပီးသားေဖာက္ၾကတယ္။ အဲဒီစၿပီးေတာ့ ထိုင္းမ်ဳိးေတြ ဗမာျပည္ထဲကို ေရာက္လာ တာျဖစ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ထိုင္းမ်ဳိးနဲ႔ဗမာမ်ဳိးေရာေတြပဲ။ ဗမာမ်ဳိးသီးသန္႔ဆိုတာ ရွားသြားၿပီ”ဟု ဦးတင္ ထြန္းဦးက ဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဗမာမ်ဳိးပုစြန္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ထုတ္ေပးႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းမ်ဳိးပုစြန္သားေပါက္မ်ားကို တင္သြင္းေမြးျမဴေရာင္းခ်ေနမႈအား ကန္႔သတ္ေပးရန္ မိမိတို႔အသင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအား တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက ဆိုသည္။

စိုးစိုး(News Watch)

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!