” ထိုင္း အစိုးရရဲ ့ ဆင္းရဲသား ကယ္တင္ေရး ေထာက္ပ့ံေၾကး ျမန္မာႏြယ္ဖြား ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား ရရွိ”

August 25,2019

ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အေျခခံ (၀င္ေငြနည္း) လူတမ္းစားမိသားစုေတြ သက္ၾကီးရြယ္အို ႊအသက္ ၆၀ အထက္ နဲ ့ ေမြးခင္းစကေလးငယ္ေတြ အတြက္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ ေထာက္ပ့ံေၾကးအေနနဲ ့ တဦးကို ဘတ္ေငြ (၅၀၀) ဘတ္ကို ( ျမန္မာေငြ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ ၊ )ကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဟာင္ေဆာင္ ခရိုင္အတြင္းက ကရင္နဲ ့ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားေတြကိုပါေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထိုင္းလူဦးေရ သန္း၇၀ နီပါး ရွိလာေနရာမွာ (69.63 million) မွာ ၀င္ေငြနည္း စာရင္း၀င္ လူဦးေရဟာ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိျပီး ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွာ ေနထုိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏြယ္ဖြား ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားေတြကိုပါ ၀င္ေငြနည္း စာရင္းမွာ ထည္သြင္းျပီး ထိုင္းအစိုးရက ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးခဲ့တာပါ။

ယခုရရွိတဲ့ ေထာက္ပ့ံေၾကးကို မဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္အတြင္းက မဲေငါင္-မဲလႏိြဳင္း-ေဟြ ့ပုန္-ခြန္ယုန္ စတဲ့ ေနရာေဒသေတြက ေန ေဒသခံေတြဟာ ကားစီးလံုးလိုက္ငွားလာၾကျပီး ဘဏ္မွာလာထုတ္ယူတာေတြ ့ရပါတယ္။

ခုလိုေပးတဲ့ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကို ကလုန္ထိုင္းဘဏ္မွာ ေငြထုတ္နိုင္တဲ့ စနစ္နဲ ့ ကပ္ျပားေတြထုတ္ေပးထားသလို နယ္ေျမတိုင္းက စတိုးဆိုင္ေတြမွာလည္း ဒီကပ္ျပားနဲ ့ ေစ်း၀ယ္နိုင္ၾကပါတယ္။

အာဏာရ ထိုင္းစစ္အစိုးရကို လူထုက ေထာက္ခံမွုေတြရလာတဲ့ လုပ္ေဆာင္မွုေတြမွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကးကို ဆင္းရဲသားေတြ ခြဲေ၀ေပးတဲ့ “ဘတ္စ၀ါတိကန္”အစီစဥ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

SAW

error: Content is protected !!