ထိုင္းႏိုင္ငံ ျမန္မာ ေရႊေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္း က ဆရာဆရာမ ၃၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရ

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၅၀၀ေလာက္စာသင္ႀကားေနတဲ့ျမန္မာ ေရႊေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္း က ဆရာဆရာမ ၃၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရပါတယ္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ရ ေနာင္းျမိဳ႔၊ ” ရ ေနာင္းဌာနီ” ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းမွ ဆရာ- ဆရာမ ၃၁ ဦး ကုိ ႏိုင္ငံျခာသားအလုပ္သမားေတြအေနနဲ့ စာသင္ၾကားခြင့္မရွိတာေႀကာင့္ စာသင္ႀကားတဲ့ အလုပ္ကုိလုပ္ကုိင္မူနဲ့ စစ္တပ္ ရဲ အလုပ္သမားနဲ့အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြ ေရးရံုး စတဲ့ အဖဲြ့ ့စံုအာဏာပုိင္ေတြကႀသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန့က ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး သူတို့ကုိေတာ့ ရ ေနာင္းအလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကို္င္ရွာေဖ ြ ေရးဌာနက အမွဳဖ ြင့္အ ေရးယူထားပါတယ္ ။

တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ၇ွိသလုိထုိင္းနုိင္ငံရဲ ့ပညာေ၇း၀န္ႀကီးဌာနရဲ ့လက္ေအာက္ခံ Migrant Learning center အျဖစ္အသိမွတ္ျပဳခံထားရတဲ့ေက်ာင္းမဟုတ္ဘူးလို့လည္းသိရပါတယ္။

ဆရာဆရာမ အမ်ားစုဟာ ေကာ့ေသာင္း ရ ေနာင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လက္မွတ္ေတြကိုအသံုးျပဳျပီးစာသင္ႀကားေပးေနႀကသူမ်ားျဖစ္တယ္လုိ့ဆိုပါတယ္

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးကဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ျပိး ဒီေက်ာင္းမွာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၅၀၀ ေလာက္စာသင္ႀကားေနတဲ့
ထုိင္းေတာင္ပုိင္းရဲ ့အႀကီးဆံုးေရႊေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

ပံု- မဂ်ဳးရီ

SAW

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!