“ထိုင္း သၾကားလံုး စားမိလို႔ အဖမ္းခံရတဲ႔ ၿဖိဳး ျပည့္ စံု နဲ႔ တ ရား ဥ ပ ေဒ စိုး မိုး ေရး “

( Zawgi version )

ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို ဘယ္ သူ ေတြ ဖမ္း လိုက္ တာ လဲ ။

နိမ့္ က် တဲ့ ပ ညာ ေရး ၊ နိမ့္ က် တဲ့ အ ေတြး အ ေခၚ အ ယူ အ ဆ နဲ႔ ဆင္ ျခင္ တံု တ ရား ၊ ဗ်ဴ ရို က ေရ စီ ယ ႏၲ ယား ၊ တာ ဝန္ ယူ မႈ တာ ဝန္ ခံ မႈ မ ရွိ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ သိုင္း အ ဝိုင္း က ဖမ္း လိုက္ တာ ပါ ။

အ ဓိ က တာ ဝန္ ယူ မႈ တာ ဝန္ ခံ မႈ ပါ ။

အ ဆို ေတာ္ ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို ဖမ္း လိုက္ တာ အ ႏု ပ ညာ ေမာင္ နွ မ ေတြ အ သံ ထြက္ ၿပီး ရဲ ရဲ မ ေဝ ဖန္ ရဲ ၾက ဘူး ။ ေျပာ လိုက္ ရင္ စိတ္ ဆိုး ၿပီး ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို အ မႈ ေျမာက္ တယ္ လို႔ အ ျပစ္ ေပး လိုက္ ၾက မွာ ေၾကာက္ ၾက လို႔ ပါ ။

အ ဆို ေတာ္ ၿဖိဳး ျပည့္ စံု က ဆ ရာ ဝန္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး အ ႏု ပ ညာ နယ္ မွာ မူး ယစ္ ေဆး ဝါး နဲ႔ ပတ္ သက္ တယ္ လို႔ လည္း တစ္ ခါ မွ နံ မည္ ပ်က္ မ ရွိ ခဲ့ ဖူး ဘူး ။

ဒါ ေၾကာင့္ အ ဆို ေတာ္ ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို ဖမ္း လိုက္ တာ အ ႏု ပ ညာ နယ္ သာ မ က ဘူး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ တစ္ ခု လံုး ကို လႈတ္ နိႈး လိုက္ ၿပီး ျမင္ ေအာင္ ျပ လိုက္ သ လို ပါ ပဲ ။

မင္း အ လွည့္ အ ခ်ိန္ မ ေ႐ြး ပဲ ဆို တာ မ်ိဳး ပါ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ မူး ယစ္ ေဆး ဝါး သံုး စြဲ သူ ဥ ပ ေဒ ကို ျပန္ ျပင္ ဖို႔ ေဝ ဖန္ ခဲ့ ဖူး ၿပီး ျပန္ လည္ ျပင္ ထား တယ္ လို႔ သိ ရ ေပ မယ့္ အ ေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ ၾက တာ လြဲ မွား ေန ၾက ေသး သ လို ပါ ပဲ ။ နိုင္ ငံ တ ကာ အ ထိ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ လြတ္ လပ္ ခြင့္ ေတြ ၊ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး ေတြ က် ဆင္း ေန တယ္ လို႔ စြတ္ စြဲ ေန ၾက တာ ကို မ်က္ ကြယ္ ျပဳ ၾက တုန္း ပဲ ။

အ ဆို ေတာ္ ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို ေအာက္ တို ဘာ ၇ ရက္ ေန႔ က ဖမ္း ခဲ့ ၿပီး ေအာက္ တို ဘာ ၉ ရက္ ေန႔ ည ေန ၃း၃၀ အ ခ်ိန္ မွာ ျပန္ လႊတ္ ေပး ခဲ့ တယ္ ။ ျပန္ လႊတ္ ေပး လိုက္ တဲ့ ရဲ စ ခန္း က လႊတ္ ေပး လိုက္ တာ ထက္ အ ျပစ္ မ ရွိ လို႔ လြတ္ သြား တာ ပါ လို႔ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

အ ျပစ္ မ ရွိ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ကို အ ခ်ဳတ္ ထဲ မွာ ၂ ည ထည့္ သိပ္ ထား လို႔ ရ လား ။ ဖမ္း တဲ့ အ ခါ မွာ ေကာ လူ လည္ ေခါင္း မွာ ရိုက္ နွက္ ၿပီး ဖမ္း လို႔ ရ လား ။

ၿဖိဳး ျပည့္ စံု က ကိုယ္ တိုင္ ဆ ရာ ဝန္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး သူ ဆီ မွာ ရွိ တဲ့ ေဆး က မူး ယစ္ ေဆး ဝါး မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ဘန္ ေကာက္ က ဝယ္ လာ တဲ့ သ ၾကား လံုး ပါ လို႔ ေျပာ တာ ေတာင္ မ ဆင္ ျခင္ ပဲ ဖမ္း ခဲ့ တယ္ ။

ၿဖိဳး ျပည့္ စံု က လူ မ သိ သူ မ သိ တစ္ ေယာက္ မဟုတ္ ဘူး နိုင္ ငံ သိ အ ဆို ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ။ လူ လူ ခ်င္း ေလး စား သင့္ တယ္ ဆို တာ ထက္ ပို တယ္ ။ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို တ ရား မ စြဲ ျဖစ္ တာ မွန္ ကန္ တဲ့ လုပ္ ရပ္ ျဖစ္ ခဲ့ တယ္ ။ အ မွန္ အ တိုင္း ေျပာ ရ ရင္ အ မ်ား က ျပန္ လြတ္ မယ္ လို႔ မ ထင္ ထား ေတာ့ ပါ ဘူး ။

စြဲ ထား တဲ့ အ မႈ က သံုး စြဲ သူ ကို စြဲ တဲ့ ပုဒ္ မ မ ဟုတ္ ပဲ ၁၀ နွစ္ က ေန အ ကန္႔ အ သတ္ မ ရွိ ေထာင္ က် နိုင္ တဲ့ အ ျမင့္ ဆံုး ပုဒ္ မ နဲ႔ စြဲ ထား တာ ျဖစ္ တဲ့ အ ျပင္ ရံုး ခ်ိန္ ေတာင္ ၂၁ ရက္ ေန႔ လို႔ သတ္ မွတ္ ၿပီး ေန ၿပီ ဆို ေတာ့ ေသ ခ်ာ ေပါက္ ေထာင္ ထဲ ထည့္ ဖို႔ ပဲ လို႔ အ ျပင္ က လူ ေတြ ခန္႔ မွန္း ထား ခဲ့ ၾက တယ္ ။

အ ခ်င္း ခ်င္း ေတာင္ ပြင့္ ပြင့္ လင္း လင္း အား မ ေပး ရဲ ၾက ဘူး ။ ေဆး စစ္ ခ်က္ မွာ မူး ယစ္ ေဆး ဝါး ေတြ ပါ လို႔ ထြက္ ဆို လိုက္ ၾက မယ္ လို႔ ပဲ ထင္ ထား ၾက တယ္ ။

ထင္ ရွား ေက်ာ္ ၾကား တဲ့ သူ ေတြ ကို သံ သ ယ နဲ႔ မ ဖမ္း ရ ပါ ဘူး ။ ဒါ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး ပါ ။ ဖမ္း မယ္ ဆို ရင္ ေတာင္ အာ မ ခံ ေပး ထား ရ မွာ ပါ ။ ဒီ လို သာ သ တင္း ေပး လို႔ ဆို ၿပီး ျဖဴ ျဖဴ မဲ မဲ အ ကုန္ ဖမ္း မယ္ ဆို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွာ တစ္ ေယာက္ မွ က်န္ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ ကိုယ္ တိုင္ အ ျမင္ ကပ္ တဲ့ သူ ေတြ ကို ထိုင္ ၿပီး သ တင္း ေပး ေန ေတာ့ မွာ ေပါ့ ။

အ ခု ကိ စၥ သ တင္း ေပး ကို ဘာ လုပ္ မ လဲ နား စြင့္ ေန မယ္ ။

လူ လယ္ ေခါင္ မွာ ရိုက္ နွက္ ဖမ္း သြား ၾက ၿပီး ပုဒ္ မ တန္း တပ္ ရ မန္ တန္း ယူ ရံုး ခ်ိန္း တန္း ေပး ဆို ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ ေၾကာင္း ေနာ ေက် ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ က ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကို စိတ္ မ ေကာင္း ရံု မွ အ ပ ဘာ မွ မ တတ္ နိုင္ ၾက ဘူး ။ အ ဂၤ လိပ္ ကို လို နီ ေခတ္ က တည္း က ရွိ ခဲ့ တဲ့ ျမင္ ကြင္း ေတြ ပါ ။

အာ ဏာ ရွိ သူ ေတြ က အ ျပစ္ ေပး ေတာ့ မယ္ ဆို ရင္ သာ မန္ ျပည္ သူ ေတြ ဘာ မွ တုန္႔ ျပန္ လို႔ မ ရ တာ ကို ကိုယ္ ေတြ႕ နဲ႔ ယွဥ္ ၿပီး ေျပာ ျပ မယ္ ေလ့ လာ ၾကည့္ ၾက ။

ဝန္ ထမ္း လုပ္ ခဲ့ တဲ့ ၁၉ နွစ္ မွာ လုပ္ ရ တဲ့ အ လုပ္ ကို စိတ္ မ ပါ လို႔ ဝန္ ထမ္း ျဖစ္ ၿပီး ၁၀ နွစ္ ေန ေတာ့ ထြက္ စာ တင္ ခဲ့ တယ္ ။ ေပး မ ထြက္ ၾက ဘူး ။ ေနာက္ ၄ နွစ္ ေန ေတာ့ ထပ္ ၿပီး ထြက္ စာ တင္ တယ္ မ ရ ျပန္ ဘူး ။ ေနာက္ ၄ နွစ္ ေန ေတာ့ ထပ္ ၿပီး ထြက္ စာ တင္ တယ္ မ ရ တဲ့ အ ျပင္ ရ ခိုင္ ျပည္ နယ္ ေမာင္ ေတာ ကို ပို႔ လိုက္ တယ္ ။

ျပန္ လာ ေတာ့ မင္း တို႔ ထြက္ ခြင့္ မ ေပး လည္း ငါ့ ဖာ သာ ငါ ထြက္ တယ္ ကြာ ဆို ၿပီး ရံုး မ တက္ ေတာ့ ပဲ ေန ခဲ့ တယ္ ။

ဒါ ကို BSI လို႔ ေခၚ တဲ့ စစစ က ေခၚ စစ္ တယ္ ။ စစစ ရံုး ေရာက္ ေတာ့ ဒီ လို ဌာ န မွာ ဒီ ေလာက္ ရာ ထူး နဲ႔ ဒီ ေလာက္ လုပ္ သက္ နဲ႔ ဘာ လို႔ ထြက္ တာ လဲ ဆို တာ သိ ခ်င္ လို႔ ပါ တဲ့ ။

ကိုယ္ က ကိုယ့္ စိတ္ နဲ႔ ကိုယ့္ အ ေျခ အ ေန ကို ေျပာ ျပ ခဲ့ တယ္ ။ သူ တို႔ က မ ထြက္ ပါ နဲ႔ နွ ေမ်ာ စ ရာ ေကာင္း ပါ တယ္ တဲ့ ။ ရံုး မွာ ကိုယ့္ လို လူ တစ္ ေယာက္ မွ မ ရွိ ပါ ဘူး တဲ့ ။ ရာ ထူး လည္း တက္ အံုး မွာ ပါ တဲ့ ။ သူ တို႔ ေသ ခ်ာ ေပါက္ ေျပာ ပါ တယ္ ရာ ထူး တက္ အံုး မွာ ပါ တဲ့ ။

ကိုယ္ က ကြၽန္ ေတာ့္ စိတ္ နဲ႔ ကို မ ကိုက္ လို႔ မ လုပ္ ခ်င္ လို႔ ပါ လို႔ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ စစစ မွာ တာ ဝန္ က် ေန တဲ့ ဒု တိ ယ ၫႊန္ ၾကား ေရး မွဴး ဦး ျမင့္ ၾကည္ က စိတ္ ညစ္ လို႔ အ လုပ္ ထြက္ ခ်င္ ေန တဲ့ သူ ကို စိတ္ ညစ္ ေအာင္ မ လုပ္ ၾက ပါ နဲ႔ ေတာ့ ကြာ လို႔ ဝင္ ေျပာ လို႔ ျပန္ လာ ခဲ့ ရ တယ္ ။

အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ေတြ ျဖစ္ ၿပီး မ ၾကာ ခင္ ရံုး က ကိုယ့္ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ လည္း စစစ မွာ စစ္ ေဆး ခံ ၾက ရ တယ္ ။ သူ တို႔ က ေတာ့ တစ္ ျခား ကိ စၥ ေတြ နဲ႔ ပါ ။

အဲ့ ဒီ ကိ စၥ ေတြ ျဖစ္ ၿပီး တစ္ လ နွစ္ လ ေလာက္ ၾကာ ေတာ့ ည ၂ နာ ရီ မွာ ကိုယ့္ အိမ္ ကို ရဲ ေတြ ရ ဝ တ ေတြ နဲ႔ ကိုယ့္ ကို လာ ဖမ္း တယ္ ။ အဲ့ ဒီ ေခတ္ က စစ္ အ စိုး ရ ေခတ္ ဆို ေတာ့ ရ ဝ တ ေတြ ေပါ့ ။

ဘာ အ တြက္ လာ ဖမ္း တာ လဲ ဆို ေတာ့ ေလ ယာဥ္ ကြင္း မွာ တာ ဝန္ က် တုန္း က က်ပ္ ေငြ ၃ ေသာင္း လာဘ္ ယူ ခဲ့ တယ္ လို႔ စစစ ရံုး မွာ ကိုယ္ ကိုယ္ တိုင္ ဝန္ ခံ ၿပီး လက္ မွတ္ ထိုး ထား ပါ တယ္ လို႔ အိမ္ မွာ ရွိ ေန တဲ့ မိန္း မ ကို ေျပာ ၿပီး တစ္ အိမ္ လံုး က ေလး ေတြ အိပ္ ေန တဲ့ အ ခန္း ေတြ ကု တင္ ေတြ ကို ပါ လိုက္ ရွာ တယ္ ။

အ ခု ထိ လံုး ဝ မ ေမ့ ေသး ပါ ဘူး ။ ရပ္ ကြက္ ထဲ မွာ လည္း တစ္ မိ သား စု လံုး အ ရွက္ ကြဲ ခဲ့ ရ တယ္ ။ ကိုယ္ လည္း တစ္ လ ဝ ရမ္း ေျပး ဘ ဝ နဲ႔ ေန ခဲ့ ရ တယ္ ။ နိုင္ ငံ ျခား မွာ ေဆး ကု ဖို႔ နိုင္ ငံ ကူး လက္ မွတ္ သြား လုပ္ တာ ေတာင္ ေမြး သ ကၠ ရာဇ္ မွား တာ ကို Black list ဆို ၿပီး လုပ္ မ ေပး ပဲ စစ္ ခ်က္ ယူ မယ္ လုပ္ တယ္ ။

( ဒါ ေၾကာင့္ အ ခု ကိုယ့္ စာ ေတြ ဖတ္ ၿပီး မ သိ ပဲ ေျပာ တဲ့ သူ ေတြ ကို စိတ္ ဆိုး ၿပီး Ban ပစ္ တာ ပဲ ။ အ ခု ထိ စိတ္ နာ လို႔ သူ တို႔ မ်က္ နွာ ကို ၾကည့္ ဖို႔ ေန ေန သာ သာ စ ကား ထဲ ေတာင္ ထည့္ မ ေျပာ ဘူး ။ ထား လိုက္ ပါ ဒါ ကိုယ့္ ပု ဂၢ လိ က ခံ စား ခ်က္ ပါ ။ အဲ့ ဒီ လူ ေတြ လည္း မ ရွိ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ )

ေျပာ ခ်င္ တာ ကိုယ္ စစစ မွာ ထြက္ ဆို ခ်က္ ေပး ခဲ့ တာ အ ျပင္ လူ ဘယ္ သူ မွ မ သိ ဘူး ။ ဘာ လာဘ္ ေပး လာဘ္ ယူ ကိ စၥ မွ လည္း မ ပါ ဘူး ။ စစစ က စစ္ ေဆး တဲ့ သူ တို႔ ကိုယ္ တိုင္ တစ္ ခြန္း မွ မ ေမး ခဲ့ ဘူး ။ လာ ဖမ္း ေတာ့ ပိုက္ ဆံ ၃ ေသာင္း လာဘ္ ယူ လို႔ တဲ့ ။ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး လို႔ ဘယ္ လို ျငင္း မ လဲ ။ စစ္ တဲ့ သူ ကိုယ္ တိုင္ လာ ဖမ္း ရင္ ျပန္ ျငင္း လို႔ ရ နိုင္ ေပ မယ့္ ျငင္း လည္း ဖမ္း မွာ ပဲ ေလ ။အ ခြင့္ အာ ဏာ ရွိ တဲ့ သူ က ဖမ္း မယ္ ဆို ရင္ သာ မန္ လူ က ဘာ မွ မ တတ္ နိုင္ ပါ ဘူး ဆို တာ ေျပာ ခ်င္ တာ ပါ ။

သူ တို႔ က တစ္ ေယာက္ တည္း လာ ဖမ္း တာ မ ဟုတ္ ဘူး အုပ္ နဲ႔ သင္း နဲ႔ ေသ နတ္ ကိုင္ ၿပီး လာ ဖမ္း တာ ။ အ ခု ေခတ္ မွာ အ ထိ ေလ့ လာ ၾကည့္ ရင္ သိ နိုင္ ပါ တယ္ ။( ဒါ ေၾကာင့္ သာ မန္ လူ ကို ဖိ နွိပ္ မယ့္ ဘယ္ အ စိုး ရ ကို မွ အာ ဏာ ရ ဖို႔ ကူ ညီ မယ္ မ ထင္ ပါ နဲ႔ ။ အ ရပ္ သား အ စိုး ရ က ဖိ နွိပ္ ရင္ လည္း အဲ့ ဒီ အ ရပ္ သား အ စိုး ရ ျပဳတ္ က် ေအာင္ ေရး မွာ ေျပာ မွာ ပဲ ။ စ ကား ခ်ပ္ ။ )ၿဖိဳး ျပည္ စံု လည္း အဲ့ လို ျဖစ္ ၿပီ လို႔ စိတ္ မ ေကာင္း စြာ နဲ႔ ေစာင့္ ၾကည့္ ေန႔ ခဲ့ တာ အ မွန္ အ တိုင္း ျဖစ္ လာ လို႔ ဝမ္း သာ ပါ တယ္ ။

ဒီ ေန ရာ မွာ ေျပာ ခ်င္ တာ အ ခု လို ကိ စၥ ေတြ အ တြက္ အ စိုး ရ တာ ဝန္ ရွိ တဲ့ ဌာ န ေတြ ကို ပဲ အား လံုး ပံု အပ္ ရ မယ္ လား ဆို တာ ျပ ႆ နာ ျဖစ္ လာ နိုင္ ပါ တယ္ ။

ဖမ္း ဆီး တာ ျပည္ ထဲ ေရး က ရဲ က ဖမ္း ၿပီး ေဆး ေတြ က မူး ယစ္ ေဆး ဝါး ေတြ ဟုတ္ မ ဟုတ္ စစ္ ေဆး ေပး တာ က လည္း ျပည္ ထဲ ေရး CID လက္ ေအာက္ က ဓာ တု ဝန္ ရံုး ဆို ရင္ ၿဖိဳး ျပည့္ စံု လို လူ သိ တဲ့ အ ဆို ေတာ္ မ ဟုတ္ ပဲ သာ မန္ လူ တစ္ ေယာက္ အ တြက္ ဆို ဘယ္ ေလာက္ အ ထိ စိတ္ ခ် ရ နိုင္ မ လဲ ။ အ ဂ တိ ဆို တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ျဖစ္ မ လာ နိုင္ ဘူး လား ။ ( ဒီ ကိ စၥ ကို လႊတ္ ေတာ္ အ ထိ ေတြး သင့္ တယ္ )

အဲ့ ဒီ လို မူး ယစ္ ေဆး ဟုတ္ မ ဟုတ္ စစ္ ေဆး တဲ့ သူ ေတြ က လြတ္ လပ္ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ ဖို႔ ပို ေကာင္း မယ္ ဆို တာ ရယ္ ၊ မ ဟုတ္ ရင္ လည္း လြတ္ လပ္ တဲ့ အ ဖြဲ႕ တစ္ ဖြဲ႕ က လည္း သီး ျခား တစ္ ၿပိဳင္ တည္း စစ္ ေဆး ပိုင္ ခြင့္ ရွိ သင့္ တယ္ ။ တ ၿပိဳင္ တည္း ပါ သင့္ တယ္ ။

ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ကိ စၥ ကို တာ ဝန္ ရွိ သူ ေတြ ေလး ေလး နက္ နက္ ေတြး သင့္ ပါ တယ္ ။ အ ဆို ေတာ္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး ကိုယ္ တိုင္ သိ လို႔ ဒီ လို ေရး ေပး ရဲ တာ ျဖစ္ ၿပီး တစ္ ျခား လူ ေတြ ကို ဆို ဘယ္ သူ မွ လက္ ဝင္ လွ်ိဳ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ေတြး ၾကည့္ တတ္ ရင္ ဘယ္ သူ မွ မ လံု ၿခံဳ ေတာ့ သ လို ခံ စား ရ လိမ့္ မယ္ ။ သား သ မီး ေတြ အ ပါ အ ဝင္ ကိုယ္ တိုင္ အ ျပင္ ထြက္ ဖို႔ ေၾကာက္ စ ရာ ေကာင္း တဲ့ နိုင္ ငံ လို ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။

တာ ဝန္ ယူ မႈ တာ ဝန္ ခံ မႈ မ ရွိ ရင္ ေနာက္ လည္း ၿဖိဳး ျပည့္ စံု ေတြ အ မ်ား ႀကီး ထပ္ ေတြ႕ ရ အံုး မွာ ပဲ ။

ဘယ္ လို ဆက္ ေဆာင္ ႐ြက္ ၾက မ လဲ ေစာင့္ ၾကည့္ ၾက တာ ေပါ့ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )

၉ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၉

မိုး တင့္ ေဆြ

၁၀ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၉

ၾကာ သာ ပ ေတး ။

Photo credit

Unicode

” ဖြိုး ပြည့် စုံ နဲ့ တ ရား ဥ ပ ဒေ စိုး မိုး ရေး ”

ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို ဘယ် သူ တွေ ဖမ်း လိုက် တာ လဲ ။

နိမ့် ကျ တဲ့ ပ ညာ ရေး ၊ နိမ့် ကျ တဲ့ အ တွေး အ ခေါ် အ ယူ အ ဆ နဲ့ ဆင် ခြင် တုံ တ ရား ၊ ဗျူ ရို က ရေ စီ ယ န္တ ယား ၊ တာ ဝန် ယူ မှု တာ ဝန် ခံ မှု မ ရှိ တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ အ သိုင်း အ ဝိုင်း က ဖမ်း လိုက် တာ ပါ ။

အ ဓိ က တာ ဝန် ယူ မှု တာ ဝန် ခံ မှု ပါ ။

အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို ဖမ်း လိုက် တာ အ နု ပ ညာ မောင် နှ မ တွေ အ သံ ထွက် ပြီး ရဲ ရဲ မ ဝေ ဖန် ရဲ ကြ ဘူး ။ ပြော လိုက် ရင် စိတ် ဆိုး ပြီး ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို အ မှု မြောက် တယ် လို့ အ ပြစ် ပေး လိုက် ကြ မှာ ကြောက် ကြ လို့ ပါ ။

အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ က ဆ ရာ ဝန် တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး အ နု ပ ညာ နယ် မှာ မူး ယစ် ဆေး ဝါး နဲ့ ပတ် သက် တယ် လို့ လည်း တစ် ခါ မှ နံ မည် ပျက် မ ရှိ ခဲ့ ဖူး ဘူး ။

ဒါ ကြောင့် အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို ဖမ်း လိုက် တာ အ နု ပ ညာ နယ် သာ မ က ဘူး မြန် မာ နိုင် ငံ တစ် ခု လုံး ကို လှုတ် နှိုး လိုက် ပြီး မြင် အောင် ပြ လိုက် သ လို ပါ ပဲ ။

မင်း အ လှည့် အ ချိန် မ ရွေး ပဲ ဆို တာ မျိုး ပါ ။

မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ မူး ယစ် ဆေး ဝါး သုံး စွဲ သူ ဥ ပ ဒေ ကို ပြန် ပြင် ဖို့ ဝေ ဖန် ခဲ့ ဖူး ပြီး ပြန် လည် ပြင် ထား တယ် လို့ သိ ရ ပေ မယ့် အ ကောင် အ ထည် ဖော် ကြ တာ လွဲ မှား နေ ကြ သေး သ လို ပါ ပဲ ။ နိုင် ငံ တ ကာ အ ထိ မြန် မာ နိုင် ငံ ရဲ့ လွတ် လပ် ခွင့် တွေ ၊ လူ့ အ ခွင့် အ ရေး တွေ ကျ ဆင်း နေ တယ် လို့ စွတ် စွဲ နေ ကြ တာ ကို မျက် ကွယ် ပြု ကြ တုန်း ပဲ ။

အ ဆို တော် ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို အောက် တို ဘာ ၇ ရက် နေ့ က ဖမ်း ခဲ့ ပြီး အောက် တို ဘာ ၉ ရက် နေ့ ည နေ ၃း၃၀ အ ချိန် မှာ ပြန် လွှတ် ပေး ခဲ့ တယ် ။ ပြန် လွှတ် ပေး လိုက် တဲ့ ရဲ စ ခန်း က လွှတ် ပေး လိုက် တာ ထက် အ ပြစ် မ ရှိ လို့ လွတ် သွား တာ ပါ လို့ ပြော ခဲ့ တယ် ။

အ ပြစ် မ ရှိ တဲ့ သူ တစ် ယောက် ကို အ ချုတ် ထဲ မှာ ၂ ည ထည့် သိပ် ထား လို့ ရ လား ။ ဖမ်း တဲ့ အ ခါ မှာ ကော လူ လည် ခေါင်း မှာ ရိုက် နှက် ပြီး ဖမ်း လို့ ရ လား ။

ဖြိုး ပြည့် စုံ က ကိုယ် တိုင် ဆ ရာ ဝန် တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး သူ ဆီ မှာ ရှိ တဲ့ ဆေး က မူး ယစ် ဆေး ဝါး မ ဟုတ် ပါ ဘူး ဘန် ကောက် က ဝယ် လာ တဲ့ သ ကြား လုံး ပါ လို့ ပြော တာ တောင် မ ဆင် ခြင် ပဲ ဖမ်း ခဲ့ တယ် ။

ဖြိုး ပြည့် စုံ က လူ မ သိ သူ မ သိ တစ် ယောက် မ ဟုတ် ဘူး နိုင် ငံ သိ အ ဆို တော် တစ် ယောက် ။ လူ လူ ချင်း လေး စား သင့် တယ် ဆို တာ ထက် ပို တယ် ။

ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို တ ရား မ စွဲ ဖြစ် တာ မှန် ကန် တဲ့ လုပ် ရပ် ဖြစ် ခဲ့ တယ် ။ အ မှန် အ တိုင်း ပြော ရ ရင် အ များ က ပြန် လွတ် မယ် လို့ မ ထင် ထား တော့ ပါ ဘူး ။

စွဲ ထား တဲ့ အ မှု က သုံး စွဲ သူ ကို စွဲ တဲ့ ပုဒ် မ မ ဟုတ် ပဲ ၁၀ နှစ် က နေ အ ကန့် အ သတ် မ ရှိ ထောင် ကျ နိုင် တဲ့ အ မြင့် ဆုံး ပုဒ် မ နဲ့ စွဲ ထား တာ ဖြစ် တဲ့ အ ပြင် ရုံး ချိန် တောင် ၂၁ ရက် နေ့ လို့ သတ် မှတ် ပြီး နေ ပြီ ဆို တော့ သေ ချာ ပေါက် ထောင် ထဲ ထည့် ဖို့ ပဲ လို့ အ ပြင် က လူ တွေ ခန့် မှန်း ထား ခဲ့ ကြ တယ် ။

အ ချင်း ချင်း တောင် ပွင့် ပွင့် လင်း လင်း အား မ ပေး ရဲ ကြ ဘူး ။ ဆေး စစ် ချက် မှာ မူး ယစ် ဆေး ဝါး တွေ ပါ လို့ ထွက် ဆို လိုက် ကြ မယ် လို့ ပဲ ထင် ထား ကြ တယ် ။

ထင် ရှား ကျော် ကြား တဲ့ သူ တွေ ကို သံ သ ယ နဲ့ မ ဖမ်း ရ ပါ ဘူး ။ ဒါ လူ့ အ ခွင့် အ ရေး ပါ ။ ဖမ်း မယ် ဆို ရင် တောင် အာ မ ခံ ပေး ထား ရ မှာ ပါ ။ ဒီ လို သာ သ တင်း ပေး လို့ ဆို ပြီး ဖြူ ဖြူ မဲ မဲ အ ကုန် ဖမ်း မယ် ဆို မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ တစ် ယောက် မှ ကျန် မှာ မ ဟုတ် ဘူး ။ ကိုယ် တိုင် အ မြင် ကပ် တဲ့ သူ တွေ ကို ထိုင် ပြီး သ တင်း ပေး နေ တော့ မှာ ပေါ့ ။

အ ခု ကိ စ္စ သ တင်း ပေး ကို ဘာ လုပ် မ လဲ နား စွင့် နေ မယ် ။

လူ လယ် ခေါင် မှာ ရိုက် နှက် ဖမ်း သွား ကြ ပြီး ပုဒ် မ တန်း တပ် ရ မန် တန်း ယူ ရုံး ချိန်း တန်း ပေး ဆို တော့ မြန် မာ နိုင် ငံ အ ကြောင်း နော ကျေ နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ က ဖြိုး ပြည့် စုံ ကို စိတ် မ ကောင်း ရုံ မှ အ ပ ဘာ မှ မ တတ် နိုင် ကြ ဘူး ။ အ င်္ဂ လိပ် ကို လို နီ ခေတ် က တည်း က ရှိ ခဲ့ တဲ့ မြင် ကွင်း တွေ ပါ ။

အာ ဏာ ရှိ သူ တွေ က အ ပြစ် ပေး တော့ မယ် ဆို ရင် သာ မန် ပြည် သူ တွေ ဘာ မှ တုန့် ပြန် လို့ မ ရ တာ ကို ကိုယ် တွေ့ နဲ့ ယှဉ် ပြီး ပြော ပြ မယ် လေ့ လာ ကြည့် ကြ ။

ဝန် ထမ်း လုပ် ခဲ့ တဲ့ ၁၉ နှစ် မှာ လုပ် ရ တဲ့ အ လုပ် ကို စိတ် မ ပါ လို့ ဝန် ထမ်း ဖြစ် ပြီး ၁၀ နှစ် နေ တော့ ထွက် စာ တင် ခဲ့ တယ် ။ ပေး မ ထွက် ကြ ဘူး ။ နောက် ၄ နှစ် နေ တော့ ထပ် ပြီး ထွက် စာ တင် တယ် မ ရ ပြန် ဘူး ။ နောက် ၄ နှစ် နေ တော့ ထပ် ပြီး ထွက် စာ တင် တယ် မ ရ တဲ့ အ ပြင် ရ ခိုင် ပြည် နယ် မောင် တော ကို ပို့ လိုက် တယ် ။

ပြန် လာ တော့ မင်း တို့ ထွက် ခွင့် မ ပေး လည်း ငါ့ ဖာ သာ ငါ ထွက် တယ် ကွာ ဆို ပြီး ရုံး မ တက် တော့ ပဲ နေ ခဲ့ တယ် ။

ဒါ ကို BSI လို့ ခေါ် တဲ့ စစစ က ခေါ် စစ် တယ် ။ စစစ ရုံး ရောက် တော့ ဒီ လို ဌာ န မှာ ဒီ လောက် ရာ ထူး နဲ့ ဒီ လောက် လုပ် သက် နဲ့ ဘာ လို့ ထွက် တာ လဲ ဆို တာ သိ ချင် လို့ ပါ တဲ့ ။

ကိုယ် က ကိုယ့် စိတ် နဲ့ ကိုယ့် အ ခြေ အ နေ ကို ပြော ပြ ခဲ့ တယ် ။ သူ တို့ က မ ထွက် ပါ နဲ့ နှ မျော စ ရာ ကောင်း ပါ တယ် တဲ့ ။ ရုံး မှာ ကိုယ့် လို လူ တစ် ယောက် မှ မ ရှိ ပါ ဘူး တဲ့ ။ ရာ ထူး လည်း တက် အုံး မှာ ပါ တဲ့ ။ သူ တို့ သေ ချာ ပေါက် ပြော ပါ တယ် ရာ ထူး တက် အုံး မှာ ပါ တဲ့ ။

ကိုယ် က ကျွန် တော့် စိတ် နဲ့ ကို မ ကိုက် လို့ မ လုပ် ချင် လို့ ပါ လို့ ပြော ခဲ့ တယ် ။ အဲ့ ဒီ အ ချိန် စစစ မှာ တာ ဝန် ကျ နေ တဲ့ ဒု တိ ယ ညွှန် ကြား ရေး မှူး က ဦး မြင့် ကြည် စိတ် ညစ် လို့ အ လုပ် ထွက် ချင် နေ တဲ့ သူ ကို စိတ် ညစ် အောင် မ လုပ် ကြ ပါ နဲ့ တော့ ကွာ လို့ ဝင် ပြော လို့ ပြန် လာ ခဲ့ ရ တယ် ။

အဲ့ ဒီ ကိ စ္စ တွေ ဖြစ် ပြီး မ ကြာ ခင် ရုံး က ကိုယ့် သူ ငယ် ချင်း တွေ လည်း စစစ မှာ စစ် ဆေး ခံ ကြ ရ တယ် ။ သူ တို့ က တော့ တစ် ခြား ကိ စ္စ တွေ နဲ့ ပါ ။

အဲ့ ဒီ ကိ စ္စ တွေ ဖြစ် ပြီး တစ် လ နှစ် လ လောက် ကြာ တော့ ည ၂ နာ ရီ မှာ ကိုယ့် အိမ် ကို ရဲ တွေ ရ ဝ တ တွေ နဲ့ ကိုယ့် ကို လာ ဖမ်း တယ် ။ အဲ့ ဒီ ခေတ် က စစ် အ စိုး ရ ခေတ် ဆို တော့ ရ ဝ တ တွေ ပေါ့ ။

ဘာ အ တွက် လာ ဖမ်း တာ လဲ ဆို တော့ လေ ယာဉ် ကွင်း မှာ တာ ဝန် ကျ တုန်း က ကျပ် ငွေ ၃ သောင်း လာဘ် ယူ ခဲ့ တယ် လို့ စစစ ရုံး မှာ ကိုယ် ကိုယ် တိုင် ဝန် ခံ ပြီး လက် မှတ် ထိုး ထား ပါ တယ် လို့ အိမ် မှာ ရှိ နေ တဲ့ မိန်း မ ကို ပြော ပြီး တစ် အိမ် လုံး က လေး တွေ အိပ် နေ တဲ့ အ ခန်း တွေ ကု တင် တွေ ကို ပါ လိုက် ရှာ တယ် ။

အ ခု ထိ လုံး ဝ မ မေ့ သေး ပါ ဘူး ။ ရပ် ကွက် ထဲ မှာ လည်း တစ် မိ သား စု လုံး အ ရှက် ကွဲ ခဲ့ ရ တယ် ။ ကိုယ် လည်း တစ် လ ဝ ရမ်း ပြေး ဘ ဝ နဲ့ နေ ခဲ့ ရ တယ် ။ နိုင် ငံ ခြား မှာ ဆေး ကု ဖို့ နိုင် ငံ ကူး လက် မှတ် သွား လုပ် တာ တောင် မွေး သ က္က ရာဇ် မှား တာ ကို Black list ဆို ပြီး လုပ် မ ပေး ပဲ စစ် ချက် ယူ မယ် လုပ် တယ် ။

( ဒါ ကြောင့် အ ခု ကိုယ့် စာ တွေ ဖတ် ပြီး မ သိ ပဲ ပြော တဲ့ သူ တွေ ကို စိတ် ဆိုး ပြီး Ban ပစ် တာ ပဲ ။ အ ခု ထိ စိတ် နာ လို့ သူ တို့ မျက် နှာ ကို ကြည့် ဖို့ နေ နေ သာ သာ စ ကား ထဲ တောင် ထည့် မ ပြော ဘူး ။ ထား လိုက် ပါ ဒါ ကိုယ့် ပု ဂ္ဂ လိ က ခံ စား ချက် ပါ ။ အဲ့ ဒီ လူ တွေ လည်း မ ရှိ တော့ ပါ ဘူး ။ )

ပြော ချင် တာ ကိုယ် စစစ မှာ ထွက် ဆို ချက် ပေး ခဲ့ တာ အ ပြင် လူ ဘယ် သူ မှ မ သိ ဘူး ။ ဘာ လာဘ် ပေး လာဘ် ယူ ကိ စ္စ မှ လည်း မ ပါ ဘူး ။ စစစ က စစ် ဆေး တဲ့ သူ တို့ ကိုယ် တိုင် တစ် ခွန်း မှ မ မေး ခဲ့ ဘူး ။ လာ ဖမ်း တော့ ပိုက် ဆံ ၃ သောင်း လာဘ် ယူ လို့ တဲ့ ။ မ ဟုတ် ပါ ဘူး လို့ ဘယ် လို ငြင်း မ လဲ ။ စစ် တဲ့ သူ ကိုယ် တိုင် လာ ဖမ်း ရင် ပြန် ငြင်း လို့ ရ နိုင် ပေ မယ့် ငြင်း လည်း ဖမ်း မှာ ပဲ လေ ။

အ ခွင့် အာ ဏာ ရှိ တဲ့ သူ က ဖမ်း မယ် ဆို ရင် သာ မန် လူ က ဘာ မှ မ တတ် နိုင် ပါ ဘူး ဆို တာ ပြော ချင် တာ ပါ ။ သူ တို့ က တစ် ယောက် တည်း လာ ဖမ်း တာ မ ဟုတ် ဘူး အုပ် နဲ့ သင်း နဲ့ သေ နတ် ကိုင် ပြီး လာ ဖမ်း တာ ။ အ ခု ခေတ် မှာ အ ထိ လေ့ လာ ကြည့် ရင် သိ နိုင် ပါ တယ် ။

( ဒါ ကြောင့် သာ မန် လူ ကို ဖိ နှိပ် မယ့် ဘယ် အ စိုး ရ ကို မှ အာ ဏာ ရ ဖို့ ကူ ညီ မယ် မ ထင် ပါ နဲ့ ။ အ ရပ် သား အ စိုး ရ က ဖိ နှိပ် ရင် လည်း အဲ့ ဒီ အ ရပ် သား အ စိုး ရ ပြုတ် ကျ အောင် ရေး မှာ ပြော မှာ ပဲ ။ စ ကား ချပ် ။ )

ဖြိုး ပြည် စုံ လည်း အဲ့ လို ဖြစ် ပြီ လို့ စိတ် မ ကောင်း စွာ နဲ့ စောင့် ကြည့် နေ့ ခဲ့ တာ အ မှန် အ တိုင်း ဖြစ် လာ လို့ ဝမ်း သာ ပါ တယ် ။

ဒီ နေ ရာ မှာ ပြော ချင် တာ အ ခု လို ကိ စ္စ တွေ အ တွက် အ စိုး ရ တာ ဝန် ရှိ တဲ့ ဌာ န တွေ ကို ပဲ အား လုံး ပုံ အပ် ရ မယ် လား ဆို တာ ပြ ဿ နာ ဖြစ် လာ နိုင် ပါ တယ် ။

ဖမ်း ဆီး တာ ပြည် ထဲ ရေး က ရဲ က ဖမ်း ပြီး ဆေး တွေ က မူး ယစ် ဆေး ဝါး တွေ ဟုတ် မ ဟုတ် စစ် ဆေး ပေး တာ က လည်း ပြည် ထဲ ရေး CID လက် အောက် က ဓာ တု ဝန် ရုံး ဆို ရင် ဖြိုး ပြည့် စုံ လို လူ သိ တဲ့ အ ဆို တော် မ ဟုတ် ပဲ သာ မန် လူ တစ် ယောက် အ တွက် ဆို ဘယ် လောက် အ ထိ စိတ် ချ ရ နိုင် မ လဲ ။ အ ဂ တိ ဆို တဲ့ ကိ စ္စ တွေ ဖြစ် မ လာ နိုင် ဘူး လား ။ ( ဒီ ကိ စ္စ ကို လွှတ် တော် အ ထိ တွေး သင့် တယ် )

အဲ့ ဒီ လို မူး ယစ် ဆေး ဟုတ် မ ဟုတ် စစ် ဆေး တဲ့ သူ တွေ က လွတ် လပ် တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် ဖို့ ပို ကောင်း မယ် ဆို တာ ရယ် ၊ မ ဟုတ် ရင် လည်း လွတ် လပ် တဲ့ အ ဖွဲ့ တစ် ဖွဲ့ က လည်း သီး ခြား တစ် ပြိုင် တည်း စစ် ဆေး ပိုင် ခွင့် ရှိ သင့် တယ် ။ တ ပြိုင် တည်း ပါ သင့် တယ် ။

ဖြိုး ပြည့် စုံ ကိ စ္စ ကို တာ ဝန် ရှိ သူ တွေ လေး လေး နက် နက် တွေး သင့် ပါ တယ် ။ အ ဆို တော် တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး ကိုယ် တိုင် သိ လို့ ဒီ လို ရေး ပေး ရဲ တာ ဖြစ် ပြီး တစ် ခြား လူ တွေ ကို ဆို ဘယ် သူ မှ လက် ဝင် လျှို မှာ မ ဟုတ် ဘူး ။

သေ သေ ချာ ချာ တွေး ကြည့် တတ် ရင် ဘယ် သူ မှ မ လုံ ခြုံ တော့ သ လို ခံ စား ရ လိမ့် မယ် ။ သား သ မီး တွေ အ ပါ အ ဝင် ကိုယ် တိုင် အ ပြင် ထွက် ဖို့ ကြောက် စ ရာ ကောင်း တဲ့ နိုင် ငံ လို ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် ။

တာ ဝန် ယူ မှု တာ ဝန် ခံ မှု မ ရှိ ရင် နောက် လည်း ဖြိုး ပြည့် စုံ တွေ အ များ ကြီး ထပ် တွေ့ ရ အုံး မှာ ပဲ ။

ဘယ် လို ဆက် ဆောင် ရွက် ကြ မ လဲ စောင့် ကြည့် ကြ တာ ပေါ့ ။

မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ် )

၉ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၉

မိုး တင့် ဆွေ

၁၀ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၉

ကြာ သာ ပ တေး ။

Photo credit

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!