” သားေတာ္ေရ ‌ မယ္ေတာ္ႀကီး ေရာက္ၿပီေလ. . .”မယ္ေတာ္”လို့ တစ္ခါေလာက္ ေခၚေပးပါအုံး😭”

သားေတာ္ေရ ‌ မယ္ေတာ္ႀကီး ေရာက္ၿပီေလ

ထၾကည့္ပါအုံး သားေတာ္

လာတုန္းကလည္း လာခဲ့လို့ မေခါခဲ့ပါဘူး၊🤗

ကေလးဘဝ 10ႏွစ္သားကတည္းက သာသနာမွာ ေပ်ာ္တယ္ဆိုၿပီ

အေမ့ရင္ခြင္ကို ပစ္ၿပီ ထြက္သြားတာ

ျပန္ထြက္သြားေတာ့လည္း ေမေမ့ကို ႏုတ္ေတာင္ မဆက္သြားဘူး

ခုေမေမ လာႏုတ္ဆက္ေနၿပီေလ ထၾကည့္ၿပီ။ ‌

“မယ္ေတာ္”လို့ တခါေလာက္ ေခါေပးပါအုံး😭

ေမေမေလ ေဆြမ်ိဳးေတြ ၾကားမွာ

သားရဟန္းေလး ရွိတယ္ဆိုၿပီ ဝံ့ႂကြား ေနေပမယ့္

သားရဟန္းေလး ထြက္သြားေတာ့ ” ေမေမ ” ဘယ္လို့ ေျဖသိမ့္ရပမလည္း😭

ေနာက္ဘဝ သာရွိရင္ ေမေမဆီ အခ်ိန္မေရြ လာခဲ့ပါလို့

ေမေမ ဖိတ္ေခါပါရေစ ။😥

သားရဟန္းေလးရဲ့ ခ်စ္ဆုံး ေမေမ

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!