ပင္လယ္ထဲရွိ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္နဲ ေစတီေတာ္သို႔ သြားရန္အတြက္ နတ္ေတြခင္းသည့္ နတ္လမ္းေပၚခ်ိန္(ရုပ္သံ)

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ့နယ္ရွိ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္နဲေစတီေတာ္ထံသြားရာ နတ္လမ္းေပၚခ်ိန္ (14.11.2019)

တႏွစ္မွတခါေပၚသည္႔ ဘုရားသို႔သြားရန္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း နတ္လမ္းရွိသည္ဆိုေသာ က်ိဳက္နဲေရလယ္ဘုရားပြဲအေၾကာင္း

က်ဳိက္နဲေရလယ္ဆံေတာ္႐ွင္ေစတီပြဲေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾက သည့္ ဘုရားဖူး ပရိသတ္တု႔ိသည္ သာမာန္သဒၶါတရားျဖင့္သာလွ်င္ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏူိင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အလြန္ခက္ခဲေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏူိင္မွသာလွွ်င္ ေစတီ႐ွိရာ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚသုိ႔ေရာက္႐ွိဖူးေျမာ္ႏူိင္ၾကသည္။ရပ္နီးရပ္ေဝးမွလာေရာက္ၾကသည့္ ဘုရားဖူးမ်ားစြာတုိ႔မွတစ္ဝက္နီးပါးမွ်သာလွ်င္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညဳိခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။

သဒၶါတရားစိတ္အားထက္သန္စြာအားခဲၿပီး လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းပါရမီမျပည့္မွီႏူိင္သည့္အတြက္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ဳိးတုိ႔အၾကားေစတီ႐ွိရာေက်ာက္ေဆာင္သုိ႔မေရာက္႐ွိႏူိင္ခဲ့သည့္ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္တုိ႔သည္ ေက်ာက္ခင္း(နတ္လမ္း)လမ္းတစ္ဝက္မွပင္ ဦးခ်၍ ျပန္လွည့္ျပန္ရခဲ့ၾကရသည္ကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းစိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ ရသည္႔အတြက္ ဘုရားပြဲေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ က်ေနာ္တုိ႔လည္း မိမိတုိ႔တာဝန္မေက်သလိုခံစားရေသာေၾကာင့္ အသုံးဝင္မည့္လမ္းၫြန္ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပေပးလုိက္ပါ၏။

#နတ္လမ္း

က်ဳိက္နဲေစတီဘုရား႐ွိရာေက်ာက္ေဆာင္သုိ႔ ဝဲကေလာင္းဇရပ္ကမ္းေျခမွအကြာအေဝးတစ္မုိင္ႏွင့္ေျခာက္ဖာလုံကုိ ဆက္သြယ္ထားသည့္တစ္ခုတည္းေသာ ေျခလ်င္လမ္းခရီးအတြက္ ပေဟဠိသဖြယ္ျဖစ္ေစသည့္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းျဖစ္၏။

ထုိနတ္လမ္းသည္ အံအားသင့္စရာအေၾကာင္းေၾကာင့္ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္အၾကား ထင္ထင္႐ွား႐ွားလူေျပာစရာျဖစ္သလုိ အမွန္တစ္ကယ္ပင္ ထူးျခားေသာ သိပၸံအျမင္ျဖင့္ အေျဖမေပးႏူိင္ေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ယင္းနတ္လမ္းသည္ ဒီေရအတက္အက် သေဘာတရားအရ တစ္ႏွစ္လုံးမွ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ 3ရက္ေန႔မွသာ အစမွအဆုံးထိ ေပၚၿပီးထုိနတ္လမ္းေပၚမွတစ္ဆင့္ က်ိဳက္နဲဆံေတာ္႐ွင္ဘုရားသုိ႔ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ႏူိင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ထုိတန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၃ရက္ေန႔တြင္လည္း ယင္းနတ္လမ္းသည္မနက္ ၅နာရီဒီေရအက်တြင္ စတင္ေပၚထြက္လာၿပီး ၆နာရီအခ်ိန္တြင္မွ ထင္သာ ျမင္သာေတြ႔ျမင္ရကာ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ေျခလ်င္ခရီး စတင္၍ ဘုရားဖူးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေန႔ ၁၁နာရီအခ်ိန္အထိ နတ္လမ္း ေပၚေနမည္ျဖစ္သည္။

ထုိေၾကာင့္ ထုိေန႔တန္ေဆာင္တုိင္လဆုတ္ ၃ရက္ေန႔ မနက္၅နာရီမွေန႔လည္မြန္းတည့္ ၁ဝနာရီအထိအတြင္း နတ္လမ္းေပၚမွအသြားအျပန္ဒီေရအတက္အက်အခ်ိန္အမွီ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကရပါမည္။က်န္႐ွိသည့္တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ ထုိနတ္လမ္းသည္ အကုန္အစင္ မေပၚပဲတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ခန္႔သာ ေပၚေသာေၾကာင့္ က်ဳိက္နဲဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ဝင္ ဝဲကေလာင္းႏွင့္ အံခဲရြာမ်ားမွ ေလွမ်ားျဖင့္ ေစတနာထက္သန္စြာ(အခမဲ့)လည္းသြားေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးၾကပါလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဘုရားဖူးပရိတ္တုိ႔သည္ ဤကဲ့သုိ႔အေျခေနကုိမသိ႐ွိခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါလြဲ၍ ေရာက္႐ွိလာၾကသည္မွာ အမ်ားအျပားပင္ ျဖစ္သည္။(ပြဲေတာ္ရက္အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေစတီ႐ွိရာ ေက်ာက္ေဆာင္သုိ႔ အႀကိဳအပုိ႔ လုပ္ေပးၾကေသာေလွမ်ားသည္ ေစတနာအခမဲ့မ်ားျဖစ္သည္။
မည္သည့္အဖုိးအခမ်ားေပးေဆာင္ရန္မလုိပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဘုရားဖူးမ်ားသည္ ထုိေလွမ်ားကုိ စင္းလုံးငွါးခ မည္မွ်ေပးရမည္ကုိ ေမးၾကသည္႐ွိသည္။အခ်ဳိ့မွေလွေပၚတက္ေရာက္ၿပီမွ ေလွစီးခေမးေသာေၾကာင့္ ဒီေနရာမွျပန္ေျဖထားလုိက္ပါတယ္)

#ပြဲေတာ္

က်ဳိက္နဲေရလယ္ဆံေတာ္႐ွင္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္၂ရက္ေန႔မွ၃ရက္ေန႔အထိျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၃ရက္မွစ၍ ဆြမ္းေတာ္တင္ပြဲႏွင့္ ႐ွင္ဦးပဂုတၱေဖာင္ေမွွ်ာ္ပြဲတုိျဖင့္ စတင္သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ႏူိင္ေပ၏

ထုိေန႔ရက္မ်ားမွစၿပီး ပြဲေတာ္ေ႐ွာင္လုိေသာ နယ္ေဝးရပ္ေဝးမွ ဘုရားဖူးပရိသတ္တို႔သည္ တစ္ဖြဲဖြဲလာေရာက္ေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ကမ္းေျခတြင္စတုဒီသာ ထမင္းစားမ႑ာျဖင့္ ပြဲေတာ္ရက္မကုန္မခ်င္း ဧည့္ခံေကြၽးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး နတ္လမ္းျဖင့္ ေစတီသုိ႔မသြားေရာက္ႏူိင္မွီ ေလွမ်ားျဖင့္အႀကိဳအပုိ႔ေပးေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

သံျဖဴဇရပ္မွတစ္ဆင့္ ပင အနင္းလမ္းကုိဆက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီးပင က႐ုပၸိ ဝဲကေလာင္းသုိ႔ ေရာက္႐ွိႏူိင္မည္ျဖစ္သလုိ ေရးမွလာေသာဘုရားဖူးမ်ားလည္း ေအာက္ငုက္ေပ်ာေတာလမ္းဝမွ အနင္းရြာတစ္ဆင့္ အနင္း ေက်ာင္းရြာ ထင္း႐ွဴး ေကာ့ေလး အံခဲ ခရီးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စြတ္ပေလာင္လမ္းဝမွ တစ္ဆင့္ျဖင့္ ေကာ့ေလး အံခဲသုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း က်ဳိက္နဲေစတီ႐ွိရာဝဲကေလာင္း အံခဲကမ္းေျခသို႔ လာေရာက္ႏူိင္မည္ျဖစ္သည္။

တန္ေဆာင္မွန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္ေန႔ညေနတြင္ ကမ္းေျခ၌ ညအိပ္လာေရာက္ၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္3ရက္ေန႔ မနက္ေရက်အခ်ိန္ နတ္လမ္းေပၚခ်ိန္ကုိေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

#အၾကံျပဳခ်က္

(1) ကမ္းေျခသုိ႔ေစာေစာလာႏူိင္လ်င္ေကာင္း၏ကမ္းေျခတြင္ကားမ်ားေနရာခ်ရန္ႏွင့္ဘုရားဖူးမ်ားအတြက္အနားယူစရာေနရာအက်ယ္အဝန္းမွာကမ္းေျခအလ်ားတစ္ေလ်ာက္သာျဖစ္သည္လဆုတ္၂ရက္ေန႔ညဒီေရအတက္မွာ ကမ္းအစပ္ထိျဖစ္၍ကားမ်ားသည္ဒီေရမႏွစ္ျမဳပ္ေစရန္ကမ္းေပၚသုိ႔ျမႇင့္ႏူိင္သေလာက္ ျမႇင့္ျမႇင့္ေနရာ ခ်ထားရန္လုိအပ္သည္။သဲနစ္၍ကားမ်ားကုိဆြဲတင္ရသည္မွ ႏွစ္တုိင္းအစဥ္အလာ တစ္ခုျဖစ္ေန သည္။

ၭထုိ႔အျပင္ ဤေဒသ႐ွိကားလမ္းမ်ားသည္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းျဖစ္၍ ကားတစ္စီးႏွင့္တစ္စီး လြတ္ေအာင္ေ႐ွာင္ႏူိင္သည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ လမ္းျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္အခ်ိန္တြင္ ယဥ္ေၾကာ အသြားအလာသည္ ၁၄မုိင္ေဝးေသာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕အထိ သက္ေရာက္ၿပီး ကမ္းေျခအဝ၌ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုို႔မႈသည္ က႐ုပၸိရြာအထိ တစ္ဖက္တြင္အံခဲရြာအထိသက္ေရာက္ၿပီး ကားႏွင့္ဆုိင္ကယ္မ်ား ပိတ္ဆုိ႔ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာႏူိင္သမွ်ေစာေစာ ကမ္းေျခသုိ႔အမွီလာေရာက္ေနရာယူထားရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ကမ္းေျခသုိ႔ဒီေရတက္ခ်ိန္တြင္ သြားလုိ႔မရႏူိင္ေတာ့ပဲ လမ္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ကာ ေရက်ခ်ိန္ကုိေစာင့္ရင္း ထုိကဲ့သုိ႔ယာဥ္ၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ အထဲတစ္ညလုံး အခ်ိန္ကုန္သြားလိမ့္ပါမည္။
ပြဲေတာ္၏ အခက္ခဲဆံုးေသာ ဒုကၡလည္းျဖစ္သည္။

(2)ညအိပ္ခရီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာင္ဖ်ာတုိ႔မ႐ွိမျဖစ္ ယူလာခဲ့ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ကမ္းေျခသဲေသာင္ျပင္သို႔ ေနရာခ်ရန္အမ်ားႀကီး႐ွိေသာ္လည္း ေရတက္ခ်ိန္မွာ ေရေ႐ွာင္ႏူိင္ရန္ ေနရာအျမႇင့္ေရြးထားရန္လုိအပ္ပါတယ္

စတုဒီသာ မ႑ာပ္မ်ားမွ ထမင္းႏွင့္ေရကုိ ေန႔ေရာညပါ ဧည့္ခံေကြၽးေမြး ေနေသာ္လည္း လူဦးေရႏွင့္မမ်ွမတျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အစီအစဥ္ ျဖင့္လည္းလာသင့္ပါသည္။စားေသာက္ဆုိင္မ်ားလည္း အလြန္နည္းပါသည္။

(3)နတ္လမ္းမွသြားမည္ဆုိပါက ပစၥည္းမ်ားနည္းႏူိင္သမ်ွ ေလ်ာ့သြားသင့္ပါတယ္။

ရင္ဆုိ႔အထိ႐ွိေသာ ပင္လယ္ေရထဲ ဆင္းရမယ္ျဖစ္သျဖင့္ ဖုန္းမ်ားကုိ ယူသြားခ်င္ပါက ဖုန္းေရစုိခံအိတ္ျဖင့္ယူလာပါ။ ဆားငံေရျဖစ္သျဖင့္ သတိ႐ွိပါ။ ညႇပ္ဖိနပ္စီးလာရင္ေကာင္းမည္။

ေဒသအေခၚ က်န္းမာေရးဖိနပ္သည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ခင္းလမ္းမွ ေလ်ာက္သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဖိနပ္မ႐ွိရင္ ေျခေထာက္နာက်င္လိမ့္မယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင့္သြားပါမွ ေရထဲတြင္ အဆင္ေျပသြားႏူိင္လိမ့္မည္။ေရစုပ္ယူေသာ ဂ်င္းအက်ီဂ်င္းေဘာင္းဘီမ်ား မဝတ္လာသင့္ပါ။တတ္ႏူိူင္ရင္ အသက္ကယ္အက်ႌ ပါလာပါက ေကာင္းသည္။

(4)အျပန္ခရီးေသာ္လည္းေကာင္း အလာခရီးေသာ္လည္းေကာင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းကုိေ႐ွာင္လုိပါက ျဖတ္လမ္းႏွစ္လမ္း႐ွိပါတယ္

အံခဲေကာ့ေလးမွ တစ္ဆင့္ စြတ္ပေလာင္လမ္းသုိ႔ ထြက္သြားပါက သံျဖဴဇရပ္​ေရး အေဝးေျပးလမ္းသုိ႔ေပါက္ပါသည္။ကတၱရာလမ္းေခ်ာျဖစ္လုိ႔ ကားမေရြးသြားႏူိင္ပါသည္။
ေနာက္တစ္လမ္းမွာ ဝဲကေလာင္းရြာမွ ဝင္ပတုပ္ရြာသုိ႔ သြားသည့္ လမ္းျဖစ္ၿပီး အေဝးေျပးလမ္းေပၚ႐ွိ ဝယ္ေတာ္ရြာသုိ႔ ေပါက္ပါတယ္။ေျမနီလမ္းျဖစ္ၿပီး ကားငယ္ႏွင့္ဆုိင္ကယ္မ်ားသာသြားႏူိင္ပါတယ္။ လူျပတ္ၿပီး ညဖက္သြားဖုိ႔မသင့္ပါ။

(5)က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

က်ဳိက္နဲေရလယ္ဆံေတာ္႐ွင္ေစတီဘုရားသည္ ခက္ခက္ခဲခဲ အေျခအေနျဖင္႔ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္တို႔သည္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ထိခုိက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ က်ိဳက္ခမီၿမိဳ႕ၾကက္ေျခနီ အသင္းတုိ႔ ေစတနာျဖင့္ ေန႔ညက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

သံျဖဴဇရပ္မွပုိင္႐ွင္မဲ့နာေရးကူညီမႈအသင္းလူနာတင္ယာဥ္ သံျဖဴဇရပ္ျမဳိ႔ ၾကက္ေျခနီအသင္းလူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ က်ဳိက္ခမီျမဳိ႕ ၾကက္ေျခနီအသင္းလူနာတင္ယာဥ္မ်ား အသင့္အေနအထားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကက္ေျခနီလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကက်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးပါမည္။ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္းပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေပးၾကပါသည္။

စားႂကြင္း

က်ိဳက္နဲေရလယ္ဆံေတာ္႐ွင္ဘုရား၏ မယုံႏူိင္စရာထူးျခားခ်က္မွာ နတ္လမ္း ႏွင့္ ဒီေရျဖစ္သည္။ဘုရားဖူးမ်ား နတ္လမ္းေပၚမွျပန္လာေနခ်ိန္ ဒီေရအတက္သည္ေစာင့္ေနသကဲ့သုိ႔ တုန္႔ဆုိိင္းေနသည္။ ဒီေရအခ်ိန္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နတ္လမ္းေပၚမွာ ပရိသတ္ မကုန္မခ်င္း ဒီေရသည္တန္႔ေနသည္။အားေကာင္းေမာင္းသန္ လူရြယ္မ်ားမွ အကုန္ လူတုိင္းအေရာက္ မသြားႏူိူင္သည့္ က်ဳိက္နဲဘုရားတြင္ အသက္ရြယ္အုိမင္းသည့္ အဖုိးအဖြားမ်ားမေရာက္ ေရာက္ေအာင္သြားႏူိင္သည္မွာလည္း ဘုရားဖူးခြင့္ရရန္ အလြန္ပါရမီ႐ွိမွျဖစ္ႏိုသည္ကုိေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္

ရုပ္သံၾကည့္ရန္

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထူးျခားတန္ခုိးႀကီးေသာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝဲကေလာင္း အံခဲကမ္းေျခ႐ွိ က်ဳိက္နဲေရလယ္ဆံေတာ္႐ွင္ဘုရားသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည္ညဳိဖူးေျမာ္ၾကပါရန္ ေမတၱာျဖင့္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Video by Southern Myanmar News

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!