“ေညာင္ေရႊျမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးကို သံသယလူနာအျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ကုသေန”

ဇန္န၀ါရီ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔ ညေန(၆)နာရီခြဲခန႔္မွစ၍ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ အဖ်ားေရာဂါျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ၎သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အင္းေလးေဒသ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ တည္းခိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ၎မွာ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလူနာမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ ဖ်ားနားမႈျဖစ္ပြားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ သီးသန႔္ေဆာင္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (Under Observation) အျဖစ္ ထားရွိကုသလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ၎မွာ အဖ်ားက်သြားၿပီး ဝမ္းေလၽွာျခင္းမရွိဘဲ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး အေထြေထြစမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေျခအေနအား အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနမွ သိရသည္။

Ref; ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ေညာင္ေရႊၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးအား ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ ကုသလ်က္ရွိ

ဇႏၷ၀ါရီ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့သို့ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔ ညေန(၆)နာရီခြဲခန႔္မွစ၍ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ အဖ်ားေရာဂါျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမွု ခံယူလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ့မွ ကူမင္းၿမိဳ့သို့ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ၎သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အင္းေလးေဒသ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့သို့ ေရာက္ရွိ တည္းခိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ၎မွာ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ ဖ်ားနာမွုျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို့ တက္ေရာက္ကုသမွု ခံယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါလူနာမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ ဖ်ားနားမွုျဖစ္ပြားေနျခင္းတို့ေၾကာင့္ ၿမိဳ့နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ သီးသန႔္ေဆာင္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (Under Observation) အျဖစ္ ထားရွိကုသလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ၎မွာ အဖ်ားက်သြားၿပီး ဝမ္းေလၽွာျခင္းမရွိဘဲ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး အေထြေထြစမ္းသပ္မွုမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေျခအေနအား အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ပူပန္မွုမရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ့နယ္က်န္းမာေရးဌာနမွ သိရသည္။

Ref; ၿမိဳ့နယ္ျပန္/ဆက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

class="clearfix ">
gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!