“အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ႔ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ ၏ သိန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီသည့္ လွဴဒါန္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား”

ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အား၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသံဃေမတၱာ သ၀ဏ္လႊာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႕တုိ႔တြင္
လူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ”အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ကုိခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာရႈိင္းဟုပ္ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားစန္းေမတၱာ-သံဃာေတာ္မ်ားမွ၀မ္းေျမာက္မႈပီတိေသာမနႆျဖင့္သာဓုေခၚဆုိအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-၏ပရဟိတ၊ သာသနာတြင္း၊သာသနာပ အစရွိေသာလွဴဒါန္းမႈေပါင္းမ်ားစြာထဲတြင္သာသနာေတာ္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္အထူးျခားဆံုးႏွင့္မြန္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

သူသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူကာသာသနာေတာ္အတြက္အဓိကအက်ဆံုးသည္ပရိယတၱိျဖစ္ေၾကာင္းသိျမင္နားလည္ခဲ့သည္။၄င္းေနာက္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိပရိယတၱိစာသင္တုိက္မ်ားအားေထာက္ပံ့ခဲ့မႈ၊တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပရိယတၱိစာခ်ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္သီလရွင္စာခ် တစ္ပါးစီအားတစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁) သိန္းက်ပ္စီႏွင့္ပိဋကတ္ေတာ္စာေပမ်ားပါရွိေသာiPad တစ္လံုးစီ လွဴဒါန္းျခင္း၊

ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ရႈိင္းဟုပ္သာမေဏေက်ာ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္၍သာမေဏေက်ာ္စာသင္တုိက္မ်ားမ,တည္ တည္ေထာင္ေပးခဲ့ျခင္း၊ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလင္ဇီးႏွင့္ဓါတ္စာ လစဥ္လွဴဒါန္းျခင္းတု႔ိကုိအလွဴရွင္တို႔၏ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ညီညြတ္စြာ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းပရိယတၱိဆုိင္ရာသံဃာ့ညီလာခံမ်ားက်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်မႈအစုစုတုိ႔ကုိဒါယကာအျဖစ္ခံယူခဲ့သည္။တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းတစ္ခုစီအားအနည္းဆံုး သိန္း (၁၀၀၀) စီ မ,တည္ကာေရရွည္တည္တံ့ရန္လည္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။

၄င္းမ်ားစြာထဲမွဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ-၌စန္းေမတၱာဆရာေတာ္၏သာသနာ့အေထာက္အကူျပဳပရိယတၱိစာသင္တုိက္တည္ေထာင္ရာ၀ယ္အေျခခံလုိအပ္ေသာ ေျမေနရာႏွင့္ေက်ာင္းေဆာင္တုိ႔ကိုလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေက်ာင္းတုိက္တည္ေထာင္ရာ၌ထူးျခားေသာ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာသိမ္ေတာ္ႏွင့္မုခ္ဦးတုိ႔ကုိ ဦးစားေပး မလွဴဘဲလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းျခံ၊ သံဃာသီတင္းသံုးေဆာင္စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးတုိ႔ကိုသာလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ”သိမ္ေတာ္ႏွင့္ မုခ္ဦးတုိ႔ကုိလွဴဒါန္းဖုိ႔ရန္ အလွဴရွင္အမ်ားစုကစိတ္၀င္စားၾကျခင္းေၾကာင့္” ဟု ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔သာသနာေတာ္အား မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေသာအလွဴမ်ားကို လွဴဒါန္းေသာဒါယိကာမႀကီးေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္-မွလူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ”အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ကုိခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာရႈိင္းဟုပ္ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားစန္းေမတၱာ-သံဃာေတာ္မ်ားမွ၀မ္းေျမာက္မႈပီတိေသာမနႆျဖင့္သာဓုေခၚဆုိအပ္ပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

စန္းေမတၱာ, ဆန္းလပမာ, ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ!

မွတ္ခ်က္။ ။ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-၏လွဴဒါန္းမ်ားစြာထဲတြင္ပရိယတၱိအေထာက္အကူျပဳလွဴဒါန္းမႈမ်ားစြာထဲမွအခ်ိဳ႕ကုိသာ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Unicode

ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသံဃေမတၱာ သဝဏ္လႊာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕တို့တြင္လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ”အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကိုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာရွိုင္းဟုပ္ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားစန္းေမတၱာ-သံဃာေတာ္မ်ားမွဝမ္းေျမာက္မွုပီတိေသာမနႆျဖင့္သာဓုေခၚဆိုအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-၏ပရဟိတ၊ သာသနာတြင္း၊သာသနာပ အစရွိေသာလွူဒါန္းမွုေပါင္းမ်ားစြာထဲတြင္သာသနာေတာ္အတြက္ေထာက္ပံ့မွုမ်ားသည္အထူးျခားဆုံးႏွင့္မြန္ျမတ္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။

သူသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏သြဝါဒကို ခံယူကာသာသနာေတာ္အတြက္အဓိကအက်ဆုံးသည္ပရိယတၱိျဖစ္ေၾကာင္းသိျမင္နားလည္ခဲ့သည္။၄င္းေနာက္
ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ားအားေထာက္ပံ့ခဲ့မွု၊တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ပရိယတၱိစာခ်ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္သီလရွင္စာခ် တစ္ပါးစီအားတစ္ႏွစ္လၽွင္ (၁) သိန္းက်ပ္စီႏွင့္ပိဋကတ္ေတာ္စာေပမ်ားပါရွိေသာiPad တစ္လုံးစီ လွူဒါန္းျခင္း၊ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးပို့ေဆာင္ေပးျခင္း၊ရွိုင္းဟုပ္သာမေဏေက်ာ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္၍သာမေဏေက်ာ္စာသင္တိုက္မ်ားမ,တည္ တည္ေထာင္ေပးခဲ့ျခင္း၊

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလင္ဇီးႏွင့္ဓါတ္စာ လစဥ္လွူဒါန္းျခင္းတို့ကိုအလွူရွင္တို့၏ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ညီညြတ္စြာ လွူဒါန္းခဲ့သည္။

ထို့အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းပရိယတၱိဆိုင္ရာသံဃာ့ညီလာခံမ်ားက်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်မွုအစုစုတို့ကိုဒါယကာအျဖစ္ခံယူခဲ့သည္။တစ္နို္င္ငံလုံး ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတစ္ခုစီအားအနည္းဆုံး သိန္း (၁၀၀၀) စီ မ,တည္ကာေရရွည္တည္တံ့ရန္လည္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။

၄င္းမ်ားစြာထဲမွဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ေဒးဒရဲၿမိဳ့နယ္ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ-၌စန္းေမတၱာဆရာေတာ္၏သာသနာ့အေထာက္အကူျပဳပရိယတၱိစာသင္တိုက္တည္ေထာင္ရာဝယ္အေျခခံလိုအပ္ေသာ ေျမေနရာႏွင့္ေက်ာင္းေဆာင္တို့ကိုလွူဒါန္းခဲ့သည္။

ေက်ာင္းတိုက္တည္ေထာင္ရာ၌ထူးျခားေသာ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာသိမ္ေတာ္ႏွင့္မုခ္ဦးတို့ကို ဦးစားေပး မလွူဘဲလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းၿခံ၊ သံဃာသီတင္းသုံးေဆာင္စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးတို့ကိုသာလွူဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ”သိမ္ေတာ္ႏွင့္ မုခ္ဦးတို့ကိုလွူဒါန္းဖို့ရန္ အလွူရွင္အမ်ားစုကစိတ္ဝင္စားၾကျခင္းေၾကာင့္” ဟု ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို့သာသနာေတာ္အား မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ေသာအလွူမ်ားကို လွူဒါန္းေသာဒါယိကာမႀကီးေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားနို္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္-မွလူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ”အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌ”ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကိုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာရွိုင္းဟုပ္ကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-အားစန္းေမတၱာ-သံဃာေတာ္မ်ားမွဝမ္းေျမာက္မွုပီတိေသာမနႆျဖင့္သာဓုေခၚဆိုအပ္ပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

စန္းေမတၱာ, ဆန္းလပမာ, ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ!

မွတ္ခ်က္။ ။ ေဒါက္တာခင္ခင္ရီ-၏လွူဒါန္းမ်ားစြာထဲတြင္ပရိယတၱိအေထာက္အကူျပဳလွူဒါန္းမွုမ်ားစြာထဲမွအခ်ိဳ့ကိုသာ ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စန္းေမတၱာ-သတင္းႏွင့္စာေပဗဟုသုတ

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!